Samspel inom e-förvaltningsområdet

17 jun 2015

e-samverkan: Digitalt samarbete över myndighetsgränser

//
Kommentarer0

Fjorton myndigheter har tillsammans med SKL tecknat en överenskommelse om att driva ett program för digital samverkan kallat E-samverkansprogrammet. De totalt femton medlemmarna vill tillvarata de kunskaper och erfarenheter som uppstått genom det tidigare samarbetet, E-delegationen.

Medlemmarnas generaldirektörer utgör styrningen av programmet. Koordinationen för programmet kommer att utgå från ett kansli som placeras på Pensionsmyndigheten. Kansliet kommer att bemannas med fyra årsarbetare. Det kommer bidra till ökad kunskap inom Pensionsmyndigheten då fler kommer engageras i dessa frågor som berör samverkan.

– Det är glädjande att Riksarkivet fortsätter att påverka den gemensamma digitala agendan och det samarbete som tillsammans gör oss myndigheter effektivare och mer drivna utifrån medborgarens behov, säger riksarkivarie Björn Jordell.

Medlemmar i E-samverkansprogrammet idag: Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Riksarkivet, Skatteverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen, Tullverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer här