GDPR i praktiken

Datainspektionen under 2019
3 mar 2020

En ”andra våg” i GDPR-arbetet

//
Kommentarer0

Datainspektionen konstaterar i sin årsredovisning för 2019 att dataskyddsarbetet gått in i andra våg. Myndigheten skriver på sin webb: ”Om 2018 för många präglades av intensiva förberedelser inför dataskyddsreformen och att få grundläggande processer och rutiner på plats, så har 2019 snarare kännetecknats av att få strukturerna att fungera i praktiken”

Under 2019 hanterade Datainspektionen totalt cirka 8 300 telefonförfrågningar och tog emot 18 700 ärenden. Av dessa var 4 000 klagomål från enskilda individer.

Läs mer här