Förbättra din informationshantering

15 jan 2016

Erbjudande

//
Kommentarer0

Förbättra din organisations hantering av dokument, genom att gå två av Dokumentinfos en-dagarskurser? Just nu ingår 3-månader fri användning av konsultverktyget dokumenthanteringsplan.se om du anmälder dig till kurserna Dokumenthantering i praktiken och Dokumentstyrning och kvalitet den 27 och 28 april i Stockholm

Läs mer om dokumenthanteringsplan.se

Läs mer om kursen Dokumenthantering i praktiken

Läs mer om kursen Dokumentstyrning och kvalitet

Ange koden expert vid anmälan!