Personuppgifter

Brott mot OSL?!
29 mar 2020

Ernst innehåller personuppgifter

//
Kommentarer0

Trelleborgs socialtjänstrobot Ernsts programkod har visat sig innehålla personuppgifter som lämnats ut av kommunen, troligen i strid med sekretess- och dataskyddsreglerna. Kommunen har gjort en incidentrapport till Datainspektionen.

Bakgrunden är att Kammarrätten nyligen fastställde att programkoden är allmän handling. Koden har därefter av kommunen lämnats ut, trots att den innehåller personuppgifter som troligen omfattas av sekretess.

– Incidentrapporteringen till Datainspektionen innehåller en beskrivning av det inträffade, när det skedde och vilka åtgärder vi har vidtagit för att det inte ska hända igen, säger Zara Göransson Tosic, chef för arbetsmarknadsförvaltningen till Dagens Samhälle

Läs mer Dagens Samhälles webbplats (betalvägg)