Molnet

eSam
19 Nov 2018

eSam ser risker med molntjänster i offentlig sektor

//
Kommentarer0

Kan det offentliga kan använda sig av molntjänster utifrån säkerhet- och sekretesslagstiftning? Nu har den juridiska expertgruppen inom eSam tagit fram ett uttalande i frågan som ett viktigt led.

Molntjänster innebär stora fördelar, och utvecklingen går mot att det inom en snar framtid blir svårt att hitta andra bra alternativ. Så är redan fallet för till exempel kontorstjänster för e-post med mera. Samtidigt är det känt att dagens molntjänster i praktiken inte är fullt ut förenliga med den lagstiftning som finns för det offentliga vad gäller till exempel informationssäkerhet och sekretess.

Läs mer på eSams webbplats