Utländska molntjänster

Offentlighets- och sekretesslagen
7 jan 2019

Esams uttalande ”slog ned som en bomb” i offentlig förvaltning

//
Kommentarer0

IDG skriver att myndigheter börjar ta hänsyn till sekretessfrågor och molnsäkerhet efter Esams uttalande om att ”det inte går att utesluta att en leverantör av en molntjänst som lyder under utländsk lagstiftning kan medverka till att sekretessreglerade uppgifter röjs.

Statens Inköpscentrals upphandlare Daniel Melin säger bl. a.: ” Min gissning är att offentlig sektor i högre grad kommer att bry sig om sekretessfrågor i upphandlingarna och kravställa utefter detta. Det är frågor som inte riktigt funnits på bordet tidigare.”

Läs hela artikeln här