Hantering av hemlig uppgift

- ny lag
22 feb 2018

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

/
Postad av
/
Kommentarer0

Förslag på ny säkerhetsskyddslag är under behandling, den ska möta utvecklingen i omvärlden och på informationsteknikområdet men även att säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi ökar. Lagen syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Skyddet av till exempel samhällsviktiga informationssystem, förbättras. Säkerhetsskyddsanalyser blir ett viktigt redskap som lagen hänvisar till.

Läs mer