Faställd FGS

e-arkiv
7 jan 2019

FGS Ärendehantering fastställd

//
Kommentarer0

Riksarkivarien fastställde FGS Ärendehantering i ett beslut strax före jul. En FGS är en specifikation som beskriver hur information ska struktureras, märkas med metadata och paketeras när den överförs mellan olika verksamhetssystem eller till ett e-arkiv. Avsikten med FGS Ärendehantering är att det ska vara den specifikation som användas vid e-arkivering av ärendehanteringssystem.

Riksarkivet skriver: Denna första version av FGS Ärendehantering är en så kallad interimversion som till större delen är en uppdaterad version av det utkast till FGS för ärendehanteringsinformation som togs fram inom projektet e-arkiv och e-diarium (eARD). FGS:en har därför disponerats och strukturerats på ett annorlunda sätt jämfört med övriga fastställda FGS:er.

Här finns den fastställda FGSen

Här finns XML schemat