Starka siffror för Formpipe

26 feb 2016

Formpipe – Utmanande avslutning på 2015 men 2016 har inletts starkt

//
Kommentarer0

Formpipe inledde 2015 starkt men därefter har bolaget inte riktigt redovisat de siffror vi räknat med. Omsättningen under 2015 uppgick till 349 MSEK (307). Siffrorna avser kvarvarande verksamheter. Rörelseresultatet blev, under samma period, 19,8 MSEK (20,4). Således har en ökad försäljning inte givit utslag på resultatet.

Läs mer här

Se intervju med Formpipes VD, Christian Sundin.