Okynnesbeställningar ska minskas med avgifter

21 sep 2017

Förskottsbetalning ska begränsa massutlämnande av allmänna handlingar

//
Kommentarer0

Enligt ett nytt förslag ska okynnesbeställningar av allmänna handlingar motverkas genom en förskottsbetalning av kopieavgift. Författningsändringarna föreslås träda i kraft i mars 2018.

Läs mer här