Krav på tillgänglighet

Träder i kraft 1 januari 2019?
18 jun 2018

Förslag: införande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv

//
Kommentarer0

Förslaget innebär ökad tillgänglighet till digital offentlig service. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till genomförande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Förslagen innebär att till exempel webbplatser och digitala tjänster som tillhandahålls av offentlig sektor ska bli mer tillgängliga.

I lagrådsremissen finns även förslag som går utöver direktivets miniminivå genom att krav på tillgänglighet föreslås gälla även för vissa privata aktörer som verkar inom områdena förskola, skola, högskola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Krav på tillgänglighet ska, så långt det är möjligt, även ställas på digital service som tillhandahålls via sociala medier av aktörer som omfattas av den föreslagna lagen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer här