Förslag till FGS

för databaser
20 aug 2019

Förslag till FGS på remiss

//
Kommentarer0

Ett förslag till FGS databas har utarbetats av Riksarkivet. Förslaget är möjligt att lämna synpunkter på fram till den 30 september. FGS står för förvaltningsgemensam specifikation och är en specifikation för e-arkivering.

För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde att remissen besvaras av så många som möjligt. Remissen är öppen, vilket innebär att vem som helst kan besvara den.

Läs förslaget här