Nya lag

för tjänsteleverantörer
24 aug 2020

Förslag till ny lag om tystnadsplikt vid teknisk bearbetning och lagring

//
Kommentarer0

I en lagrådsremiss föreslår regeringen om en ny lag om tystnadsplikt för privata tjänsteleverantörer. Lagen ska gälla när en myndighet genom utkontraktering uppdrar åt en tjänsteleverantör att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter.

Lagen syftar till att uppgifter från en myndighet som hanteras av en tjänsteleverantör ska få ett sekretesskydd som är likvärdigt med det som gäller när en annan myndighet tillhandahåller en motsvarande tjänst.

Läs mer på regeringen.se