EU-handlingar

Förslag till nya regler för myndigheter
17 dec 2019

Förslag till nya föreskrifter för EU-handlingar

//
Kommentarer0

Riksarkivet har tagit fram förslag föreskrifter som ska ersätta RA-FS 2000:1. Detta förslag är nu ute på remiss fram till den 10 februari. Alla som vill kan svara på remissen.

Ändringarna innebär bland annat att författningens inledning och 4 § tas bort, samt att de allmänna råden blir en egen paragraf och justeras något i sitt innehåll.

Läs hela förslaget här