GDPR

Granskningsprojekt som leder till reprimander
5 nov 2018

Första granskningen av efterlevnaden av GDPR klar

//
Kommentarer0

Datainspektionen har genomfört en granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR). Granskningen handlar om myndigheter och privata aktörer tillsatt dataskyddsombud. Av totalt 66 tillsynsärenden har Datainspektionen beslutat att ge reprimander i 57 fall. I två fall har tillsynsobjekten fått ett föreläggande och
sju fall har avslutats utan åtgärd.

Läs mer här