Brottsoffer får ökat sekretesskydd

9 maj 2016

Förstärkt sekretesskydd för brottsoffer och andra utsatta i domstolarnas domar och beslut

//
Kommentarer0

Brottsoffer och utsatta personer ska kunna få sina identiteter skyddade i domar och beslut. Och domstolarna ska ges bättre förutsättningar att tillämpa reglerna enhetligt. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till riksdagen.

Läs mer här