Nytt uppdrag för Ida Infront

20 maj 2015

Förstudie om samverkan inom e- och IT-området i Östersunds Kommun

//
Kommentarer0

Östersunds kommun och Ida Infront genomför en förstudie för att belysa förutsättningarna för samverkan inom e- och IT-området inom Jämtlands län. Kartläggningen och analysen ska ge svar på huvudfrågorna:

-Varför ska deltagande parter samverka?
-Inom vilka områden ska samverkan ske?
-Mellan vilka deltagande parter ska samverkan ske?
-I vilken omfattning och på vilken nivå ska samverkan ske?

Deltagande parter är Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, Jämtlands gymnasieförbund, Jämtlands räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen. Samverkansprojektet blir förhoppningsvis ett viktigt led i utvecklingen av kommunernas service och effektivitet. Uppdraget ska vara färdigt i september.

Läs mer här