Brister i informationssäkerheten?!

Försvarsanställda kan använda osäkra appar
2 feb 2020

Försvaret spärrar inte de anställdas mobiler

//
Kommentarer0

Sveriges Radio: Mobilappar som lagrar känslig information kan användas av Försvarsmaktens anställda.
– Vi har valt att inte förbjuda appar utan att istället påtala riskerna så att användarna väljer att inte använda sina appar på fel sätt, säger Försvarsmaktens talesperson Jesper Tengroth.

Det sociala nätverket Tiktok har svartlistats inom delar av den amerikanska militären. Tiktok ägs av ett kinesiskt företag och nyligen uppdagades en rad säkerhetsbrister i appen. I somras varnade säkerhetsexperter för den populära bildtjänsten FaceApp, som har utvecklats i Ryssland. Både FaceApp och Tiktok är tillgängliga på försvarets tjänstemobiler.

Läs mer på Sveriges radios hemsida