Forum Informationshantering

Tid: 20/4 kl. 9.30-15.30

Plats: Generator, Torsgatan 10, Stockholm

Pris: 1700 kr/pers. exkl. moms.

Den 20 april är det dags för en inspirerande dag kring systematisk informationshantering. Vi bjuder in till en annorlunda dag där vi ska diskutera hur vi organiserar och arbetar med hantering av information inom offentlig sektor.

Utgångspunkt är behovet av att få till en sammanhållen och effektiv informationshantering, där regelefterlevnad och stöd till verksamheten sker på ett bra sätt. Vi resonerar om hur ISO 30300 (Ledningssystem för verksamhetsinformation) och andra kvalitets- och ledningsstandarder kan användas som inspiration, behovet av samordning, vikten av ständiga förbättringar i det dagliga arbetet och hur vi etablerar en kultur som främjar en kvalitativ informationshantering.

Det blir en dag med några föreläsningar och gott om tid för samtal, diskussioner och reflektioner. Du som kommer och inspireras och inspirerar är informationscontroller, arkivarie, systemförvaltare, informationsarkitekt eller liknande.

Anmäler dig gör du via formuläret nedan eller till info@dokumentinfo.se  och kom gärna med förslag på vilka frågor du vill diskutera!

Program:

9.30-9.40 Samling och inledning

9.40-10.20 Systematisk informationsförvaltning i Uppsala kommun
Uppsala kommun har tagit ett helhetsgrepp över informationsförvaltningen och utvecklat en modell för systematisk informationsförvaltning. I detta föredrag får vi ta del av hur detta utvecklingsarbete bedrivits, vilka utmatningar som har adresserats och hur planerna för framtiden ser ut. Pontus Baum, informationsarkitekt, Uppsala kommun.

10.20- 10.50 Diskussionsforum och kaffe

10.50-11.20 Energimyndighetens ledningssystem för verksamhetsinformation
Energimyndigheten arbetar sedan ett par år med en informationshantering baserat på ett ledningssystem (IS0 30300) där strukturen leda, planera, stödja, genomföra, utvärdera och förbättra är en väsentlig del. I detta föredrag får vi ta del av erfarenheter från detta arbete och planer för framtiden. Nils Mossberg, arkivarie, Energimyndigheten.

11.20- 12.00 Diskussionsforum

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.40 Informationshantering i den digitala offentliga sektorn
Dagens digitala informationshantering är svår och komplex. Det finns många krav på den information som ska hanteras; krav från lagar och regler, krav från medborgare och andra intressenter. Eftersom informationen är digital och hanteras i olika tekniska lösningar så duger inte traditionella arbetssätt och metoder. Men vad krävs då för att få ordning på informationen i våra organisationer idag? Hur ska informationshantering bedrivas i den digitala offentliga sektorn? Är systematisk informationshantering vägen till bra hantering av information i dagens offentliga sektor? Olle Ebbinghaus, VD, Dokumentinfo.

13.40-14.10 Kaffe

14.10-15.00 Diskussionsforum

15.00-15.30 Summering och avslutning av dagen