Målgruppen i fokus för lyckade samverkansprojekt

2 nov 2017

Framgångsfaktorer för digitala samverkansprojekt

//
Kommentarer0

Hallå konsument, Digisam och Efterlevandeguiden är tre exempel på lyckade digitala samverkansprojekt i staten. Gemensamma framgångsfaktorer är samhällsnyttan som mål och en utveckling efter medborgarnas behov.

Läs mer här