e-postloggen viktigt insynsinstrument

Argumenterar för längre gallringsfrist
24 maj 2021

Gallringsfrist av e-postloggar

//
Kommentarer0

Företrädare för Journalistförbundet, Föreningen grävande journalister och Utgivarna har i en debattartikel i Svenska Dagbladet framfört åsikter om att statliga myndigheter även i fortsättningen ska få bestämma när e-postloggen gallras. Debattörerna påpekar att innehåll i e-postloggar har fått höga myndighetschefer på fall och lett till en ändring i grundlagen.

Enligt debattörerna har Riksarkivet i ett förslag till nya gallringsföreskrifter föreslagit 2 år gallringsfrist på e-postloggar, för att sedan, efter kritik från vissa mottagare av förslaget, backat från förslaget och har nu ett förslag som innebär att de statliga myndigheterna själva får besluta om hur länge e-postloggen ska bevaras. I debattartikeln skriver de bl .a: ”Vi förutsätter att Riksarkivet i slutändan står upp för allmänhetens rätt till insyn snarare än lyssnar på myndigheterna som vill slippa arbetet med att sekretesspröva och lämna ut mejl”

Läs mer här (”Släng inte bort ett vapen mot korruption” av Fouad Youcefi, ordförande Föreningen grävande journalister, Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, Robert Olsson, vd Utgivarna, SvD publicerat 2021-05-18)