Risk för sanktionsavgifter

Hög risk
22 jan 2019

GDPR-miss innebär miljonböter?

//
Kommentarer0

Enligt DI Digital kan en del GDPR-anmälda företag får sanktionsavgifter för att de inte gjort konsekvensbedömningar.

I december uppgav  Datainspektionen att man fått in hela 2.160 anmälningar, eller 30 om dagen, sedan GDPR infördes.

Kravet på en konsekvensbedömning gäller om ”det är sannolikt att det finns en hög risk med sättet som personuppgifterna ska hanteras”, som det heter i Datainspektionens information. Missar man att göra en sådan bedömning hotas man av sanktionsavgifter.

Läs mer här