AI granskar villkor

IT-jättar dåliga på GDPR
13 aug 2018

GDPR: Villkor granskade med hjälp av AI

//
Kommentarer0

IDG skriver om forskare vid European University Institute och den europeiska konsumentorganisationen BEUC har med hjälp av AI granskat 14 större IT-företags villkor för personlig integritet. En dryg tredjedel av den granskade texten innehöll ”problematiska punkter” eller ”otillräcklig information”.

Följande problem identifierades under granskningen:

  • Att man inte lämnar all den information som GDPR kräver, exempelvis inte kring vilka tredje parter som de delar data med.
  • Personuppgiftsbehandling som inte sker enligt GDPR, det kan handla om att det finns en punkt som säger att användarna går med på företagets integritetsvillkor genom att använda sig av deras sajt.
  • Att villkoren helt enkelt är formulerade vagt och otydligt vilket gör det svårt för användarna att förstå villkoren och hur deras data hanteras i praktiken.

Läs mer här