Julhälsning från Dokumentinfo

18 dec 2015

God Jul & Gott Nytt År

//
Kommentarer0

Så lackar det mot jul igen och vi på Dokumentinfo, precis som så många andra, summerar året som gått. 2015 har varit ett intensivt och roligt år som i några punkter kan summeras så här

– Vår konsultverksamhet har ökat med flera nya kundprojekt. Vi har också under året fortsatt arbeta tillsammans med befintliga kunder. Konceptet dokumenthanteringscoachen utvecklas och vi levererar konsulttjänster enligt det konceptet till fler kunder nu än tidigare.

– Kurserna har, framför allt under hösten, lockat fler deltagare. Under året har vi tagit fram kursen ”Leda och styra diarieföringen” som tagits emot bra. Under 2016 planerar vi att fokusera än mer på utveckling av vår kursverksamhet.

– Under hösten genomförde vi två konferenser under den nya etiketten ”Dokumentinfo FOKUS”, konferenser Dokumentinfo FOKUS: e-arkiv och Dokumentinfo FOKUS: PDF/A. Båda fick goda betyg av besökarna.

– Vi har tillsammans med ALM Development fortsatt utveckla konsultverktyget dokumenthanteringsplan.se och en ny omarbetad version kommer att användas av oss och våra kunder under nästa år.

– Under året har vi också gjort en marknadssatsning, som detta nyhetsbrev, som utkommit varannan fredag sedan början av året, är en del av. Arbetet kommer att fortsätta och nyhetsbrevet utvecklas under nästa år.

– Vi utvecklar ständigt våra nätverk. Under året har vi diskuterat samverkan med ett flertal organisationer och vi arbetar gärna tillsammans med andra när det passar båda parter.

– Mot slutet av året har vi gått med i SIS/TK 546 Ledningssystem för verksamhetsinformation, där vi är med och utvecklar standarder som har med dokumenthantering och arkiv att göra.

– Josefin började arbeta hos oss i maj och har varit ett välkommet och uppskattat tillskott både bland kollegor och kunder. Vi har också under året flyttat vårt huvudkontor till fina lokaler i Jonsereds fabriker strax utanför Göteborg.

Tack alla kunder, kurs- och konferensdeltagare, sponsorer, samarbetspartners och nyhetsbrevläsare för ett fint 2015. I år tänker vi på Dokumentinfo lite extra på flyktingarna, och skänker via Röda korset en julslant till dem.

Nyhetsbrevet gör nu juluppehåll och är tillbaka den 15 januari.

God Jul och Gott Nytt År!

Dokumentinfo

PS Vi söker konsulter. Om du vill vara en del i att hjälpa våra kunder att driva sin utveckling inom informationshantering, kontakta Olle. Du kommer att få arbeta med konsultuppdrag som kan handla om allt från att arbetsleda förteckningsarbete till att ingå som expert i större projekt som inför e-arkiv eller nya dokumenthanteringslösningar. Givetvis vill du utbilda på våra kurser och skapa nya spännande konferenser! DS