Utlämnande av personer som begär utlämnande

JO kritisk
19 jun 2018

Golare blir inte JO:s polare

//
Kommentarer0

Krönika av Per Hagström på utgivarna.se: ”Det kan vara svårt att tro. Men det finns myndighetsanställda som ser det som sin uppgift att skvallra på personer som begär ut allmänna handlingar. Flera sådana fall har uppmärksammats av Justitieombudsmannen, JO.”

Pers text tar upp flera fall där anställda vid myndigheter har informerat personer som berörs av utlämnandet. Kan man se myndigheternas skvallrade som en bestraffning?

Läs mer här