iipax archive ska hjälpa kommunalförbund

7 sep 2017

Göliska IT inför e-arkiv från Ida infront

//
Kommentarer0

Avtal har tecknats mellan Ida Infront och kommunalförbundet Göliska IT avseende Ida Infronts produkt iipax archive. Avtalsperioden sträcker sig i fyra år.

Läs mer här