Cloud Act

Kan offentlig sektor använda Office 365?
2 feb 2020

Göteborgs stad JO-anmäls

//
Kommentarer0

IDG: Göteborgs stad är en av de kommuner som gått längst med att använda utländska molntjänster. Därför anmäls kommunen till JO av ideella organisationen Dataskydd.net. Organisationens ordförande Amelia Andersdotter skriver i Dagens Samhälle:
– I dag råder delade meningar mellan tunga aktörer i det svenska samhället om vad myndigheter och kommuner får och inte får göra vad gäller användandet av molntjänster. Det är därför viktigt att Justitieombudsmannen (JO) granskar frågan.

Läs mer på IDG.se