Meddelarfrihet

GDPR
16 feb 2020

Granskning: offentliganställda har dålig koll på offentlighetsprincipen

//
Kommentarer0

Offentliganställda i Sörmland har fått en enkät med frågor om offentlighetsprincipen. 7800 personer har valt att delta i undersökningen. Resultatet visar att det finns en stor osäkerhet om offentlighetsprincipen bland myndighetspersonal i Sörmland. Många vågar inte heller avslöja oegentligheter av rädsla för repressalier från sin chef.

Några av tidningarna i Sörmland (Eskilstuna-kuriren, Strengnäs tidning, SN och Katrineholmskuriren)  har tillsammans gjort en omfattande undersökning om hur bra offentlig sektor är på offentlighetsprincip, meddelarfrihet och gdpr.

Läs mer i Eskilstuna-kuriren