Tillit

För politiker och tjänstepersoner
6 jan 2020

Gratis Whitepaper

//
Kommentarer0

Att arbeta tillitsskapande med politiska nämnder och styrelser av Peter Friberg

Kan det politiska sammanträdet bidra till ökad tillit? Går det att använda det forum där politiker, tjänstepersoner och allmänheten möts för att öka tilliten? Hur gör man det och är det ens möjligt?

Att få till ett tillitsbaserat och välfungerande arbete i och runt en politisk nämnd eller styrelse kommer inte utan ett medvetet arbete.

Som tjänsteperson måste man kunna lita på att politikerna fattar beslut i de frågor de ska fatta beslut i. Politikerna måste ge tjänstepersonerna förutsättningar att verka i sina roller – oavsett om det är som utredande tjänsteperson, till exempel socialsekreterare, eller som chef med ledning och styrning av en verksamhet.

Som politiker handlar det om att man måste kunna lita på det underlag som man fattar beslut utifrån. Det är politikerna som är ansvariga, och de som kommer att ställas till svars om besluten inte är korrekta. Finns det ingen tilltro på underlagens riktighet, så kommer man inte heller att våga fatta beslut där riskerna att ställas till ansvar blir för stora.

Ladda ner (scrolla ner) och läs hela whitepapret