Arkivutredning klar

Ny arkivlag föreslås
6 jan 2020

Härifrån till evigheten är här

//
Kommentarer0

Arkivutredningens slutbetänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” överlämnades till kulturministern strax före jul. I betänkandet beskrivs viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling samt utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras och utvecklas.

I betänkandet föreslår arkivutredningen bl. a. att nuvarande arkivlag ersätts med en ny.

Läs mer här