Samrådsgruppen bjuder till konferens

26 aug 2016

Heldagsseminarium om arkivfrågor

//
Kommentarer0

Tisdagen den 15 november anordnar Samrådsgruppen en konferens om olika aktuella frågor inom deras verksamhetsområde. Bland annat diskuteras den nya dataskyddsförordningen och de nya gallringsråden för kommunernas plan- och byggväsende (nr 7).

Läs mer här