Tieto anlitas för nytt dokumenthanteringssystem

4 maj 2017

Högskolan i Gävle ingår avtal med Tieto

//
Kommentarer0

Tieto har anlitats av högskolan i Gävle för att införa ett nytt dokumenthanterings-system. Det nya digitala verktyget ska underlätta arbetet för de 700 anställda.

Läs mer här