Analyser klara för kammarkollegiets riktlinjer

4 jun 2015

Högskolan i Skövde bidrar till Kammarkollegiets vägledning för upphandling av IT-system

//
Kommentarer0

Forskare vid Högskolan i Skövde har på uppdrag av Kammarkollegiet analyserat vilka standarder som uppfyller kraven för en öppen standard och därmed kan rekommenderas till svenska myndigheter.

Resultatet bidrar till Kammarkollegiets riktlinjer för användning av öppna standarder vid upphandling av programvaror och tjänster inom offentlig sektor.
-Att Kammarkollegiet presenterar en vägledning för öppna standarder baserad på en analys genomförd av forskare vid Högskolan i Skövde är ett erkännande för vår kompetens inom området, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Läs mer om Kammarkollegiets rapport om öppna standarder