Nätverket finns och det är enkelt att gå med

"E-arkivfrågan kommer att bli mer och mer viktig framöver"
9 apr 2018

Huddinge kommun om e-arkiv och att nätverka

//
Kommentarer0

Dokumentinfo har träffat Maria Boman som är e-arkivarie i Huddinge kommun och ställt några frågor om e-arkiv och om e-arkivnätverket Arkiv e.

Berätta lite om Huddinges arbete med eArkiv.
Just nu arbetar vi i ett kommungemensamt projekt tillsammans med Botkyrka, Haninge, Nynäshamn och Tyresö för att tillsammans upphandla ett e-arkiv som tjänst. Vi har även bedrivit ett internt arbete för att förbereda kommunen på att ett e-arkiv kommer att införas och vad det innebär. Vi har sett ut ett pilotsystem som första anslutningssystem och gjort en prioriteringslista över nästkommande system.

Vad är fördelarna med att vara med i ett nätverk?
Fördelarna med att vara i ett nätverk är att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter med andra som antingen är i samma fas som oss själva, eller som har kommit längre. Att lära av andra, men också att dela med sig av egna lärdomar

Vad ser du som det viktigaste för att nätverket ska fortsätta utvecklas?
Jag tror att det är viktigt att sprida information om att nätverket finns och att det är enkelt att gå med. Det behöver komma fler människor till träffarna för att det ska kunna bli riktigt fruktbara diskussioner. E-arkivfrågan kommer att bli mer och mer viktig framöver ju fler som skaffar e-arkiv och det finns många frågor som vi kan driva gemensamt i framtiden. Övergången från införskaffande till förvaltning är en sådan fråga, vem betalar för systemet en annan.

Under ett par år har Dokumentinfo administrerat nätverket Arkiv e. Nätverket träffas två gånger på per år hos del olika nätverksmedlemmarna. Senast träffades nätverket den 6 mars i Uppsala. Nästa träff är den 10 oktober i Huddinge. Nätverket har ett 40-tal medlemmar.

Läs mer om nätverket Arkiv e

Läs mer om att nätverka