Utbildning

Allmänna handlingar & offentlighet och sekretess
3 mar 2020

Hur bra är kommuner på att utbilda om allmänna handlingar?

//
Kommentarer0

Dokumentinfo har genomfört en studie där 191 kommuner tillfrågats om hur de utbildar när det gäller hantering av allmänna handlingar och offentlighet och sekretess. Av de som svarat har 20% ingen utbildning och 37% att nyanställda chefer utbildas.

I studien redogörs också för trender och iakttagelser och vilka framgångsfaktorer som finns. ​​​​

Framgångsfaktorerna är långsiktighet, anpassning utifrån förutsättningar och samlad informationshantering

Ta del av studien här (scrolla ner)