Molntjänst till ISF

28 aug 2015

Ida Infront i ny affär med ISF

//
Kommentarer0

Ida Infront tecknar nytt avtal med ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen. Avtalet avser molntjänst för diarie- och arkivredovisning. Ordervärdet landar på 3,2 Mkr.

Den nya e-tjänsten till ISF baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Projektet drar igång nu direkt efter semestrarna.

Läs mer här