Digitalisering för nytta

AI inget eget väsen
4 feb 2019

IDG-intervju med Digitaliseringsministern

//
Kommentarer0

IDG intervjuar Anders Ygeman som nyligen blivit digitaliseringsminister. Han har också hand om e-förvaltningsfrågorna och lyfter fram Skatteverkets arbete med deklarationer som ett gott exempel.
När det gäller e-förvaltning vill ministern att man ska sträva efter att uppnå nyttor:

– Var kan vi få ut störst nyttor? Jag tror att de största nyttorna fortfarande ligger framför oss. Myndigheterna kan ju inte ens kommunicera säkert mellan varandra elektroniskt utan skickar fax.

Om Artificiell Intelligens:

– Vi ska naturligtvis flytta fram positionerna när det gäller AI, vi har sagt att vi ska vara det land som bäst ska ta till vara AI:s möjligheter. Samtidigt får man inte bli helt förblindad så att allt nu ska vara AI. Vi måste titta lite nyktert på det och hellre se AI som en del i digitaliseringen och inte ett helt eget väsen.

Läs IDGs intervju här