Datainspektionen eftersöker analys

16 nov 2017

Inför GDPR – Datainspektionen efterlyser analys av befintliga registerförfattningar

//
Kommentarer0

Inför GDPR – Datainspektionen efterlyser analys av befintliga registerförfattningar
Datainspektionen vill att det görs en analys som säkerställer att befintliga registerförfattningar verkligen överensstämmer med dataskyddsförordningens krav.

Läs mer här