FOKUS: PSI och öppna data - 4 frågor till Anders Frick

17 jan 2017

FOKUS: PSI och öppna data – 4 frågor till Anders Frick

//
Kommentarer0

Inför konferensen FOKUS: PSI och öppna data ställer vi 4 frågor till talaren Anders Frick.

Varför tycker du att man ska arbeta med öppna data?

Öppna data är till stor del en förlängning av offentlighetsprincipen. Forskning visar att samhällsvinsterna blir stora när myndigheter publicerar öppna data, men trots detta är den främsta vinsten inte ekonomisk. Istället bidrar öppna data till ökad transparens i samhället, vilket i sin tur leder till mer upplysta medborgare och i förlängningen en förbättrad demokrati.

Vilka fördelar ser du med öppna data?

Det häftiga med öppna data är att man knappt kan föreställa sig hur de kommer att användas. Kanske används de till en ny app som upplyser allmänheten, kanske bidrar de till att effektivisera en verksamhet. I princip är det bara fantasin som sätter begränsningar och här kan man verkligen prata om att dra nytta av den kollektiva klokhet som finns överallt.

Vilka är de största hindren mot ett öppna data-arbete som du ser det?

Några av de största utmaningarna är att göra öppna data till en vardaglig del av verksamheten. Inte sällan finns också en rädsla för att data ska tolkas fel eller för att data ÄR fel. Något som däremot inte brukar vara några hinder är själva hantverket; framtagning, publicering och användande av öppna data är sällan svårt och den personal som finns tillgänglig är ofta både kompetent och kunnig om datamängderna och systemen de finns i.

Vilka råd skulle du ge till en organisation som vill påbörja ett arbete inom PSI och öppna data? Vad ska man tänka på?

Om man är nyfiken och intresserad så är det bara att testa. Ett initialt experiment är inte så svårt att fixa till. Om man bestämmer sig för att arbeta mer systematiskt så ska man se till att öppna data är med som en faktor när nya system och lösningar ska införas. Det är enklare och bättre än att i alltför stor grad försöka förändra gamla system. Särskilt viktigt är det alltså att ha öppna data i åtanke vid upphandlingar och liknande.

Läs mer om FOKUS: PSI och öppna data
Anders Frick
Analytiker

Anders Frick brinner för möjligheterna med internet och bloggar om öppna data på uppdrag av Internetstiftelsen i Sverige. Han är utbildad civilingenjör i medieteknik, har MBA-examen i Technology Management och har studerat innovationsjournalistik i Silicon Valley samt varit forskarstudent i Taipei. Tidigare var han chefredaktör med fokus på innovation. Numera arbetar han främst på analysföretaget Berg Insight som analytiker med fokus på Internet of Things, samt i det egna företaget Visioneye.