Kräver systematik

Bra IT-system räcker inte
7 jan 2019

”Informationshantering – det finns inga enkla svar”

//
Kommentarer0

4 frågor till Olle Ebbinghaus som leder kurserna Informationshantering och Ledningssystem för informationshantering som arrangeras av Dokumentinfo under februari.

Varför ska man gå kurserna?

Man ska gå kurserna om man är intresserad av frågeställningar som hur IT-investeringar kan göra mer nytta, vad som krävs för att säkerställa regelefterlevnad, hur man skapar systematik i informationshanteringen. Men man ska inte förvänta sig enkla svar eller snabba lösningar – informationshantering är en komplex verksamhet och bra lösningar kräver systematik, uthållighet och bra organisation.

Jag vill ge deltagarna mer kött på benen för att kunna leda och organisera det strategiska och operativa arbetet med informationshantering i sin organisation. Det finns få organisationer där man har en informationshantering som är av bra kvalitet och som är effektiv – de här kurserna hjälper deltagarna att verka för det i sina verksamheter.

Vad är viktigt för dig som kursledare?

Jag brukar tänka i tre delar:

  • Att ha ett bra kursmaterial och vara bra förberedd
  • Att få till ett öppet och bra diskussionsklimat under kurstillfället
  • Att alla deltagare får med sig så mycket som möjligt från kursen som de kan använda i just sin verksamhet

Vad är det viktigaste du vill förmedla under de två kurserna?

Ta bort myten om att det är enkelt att få till bra fungerande lösningar; det är krävande och det räcker absolut inte med anskaffning av ytterligare ett IT-system. Men jag vill också förmedla att det är viktigt att agera – omfattande utredningar, kravspecifikationer och analyser är ofta fel väg. Det gäller att få till en praktisk hantering som fungerar, så fort som möjligt.

Kursen Informationshantering handlar om vilka perspektiv eller områden som är viktiga för en fungerande informationshantering. Och hur man kan identifiera prioriterade förbättringsområden när det gäller detta i sin organisation. Informationshantering och ledningssystem handlar om vikten av systematik, bl. a. för att leda, organisera och följa upp informationshanteringsverksamheten och hur det kan göras via befintliga ledningssystem.

Vad hoppas du händer inom informationshanteringsområdet under 2019?

Jag har två förhoppningar: att ännu fler ska inse att digitalisering handlar mer om verksamhetsutveckling och regler för informationshantering än IT-stöd och att fler organisationer ska börja arbeta systematiskt med sin information och hanteringen av den.