Kvalitetsmässans konferensprogram

Informationshantering grundbult för bra kvalitet
13 okt 2019

Informationshantering och kvalitet

//
Kommentarer0

av Olle Ebbinghaus

I november arrangeras Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan fyller 30 år i år och handlar om kvalitet i offentlig sektor. Konferens och seminarieprogrammet innehåller imponerande 170 programpunkter som ska levereras under tre dagar. I programmet kan man ta del av seminarier om rymden, digitalisering, kvalitetssäkring för ledare, tillit, säkerhet, hållbarhet, Sveriges digitaliseringskommun, robotar, bidragsfusk, framtidskommuner, systematiskt kvalitetsarbete, Sveriges modernaste myndighet (!), äldreomsorg och effektivare kommuner som bygger det hållbara samhället. Med mera, med mera.

I många föredrag kommer goda exempel att torgföras, spridas och förhoppningsvis få genomslag i fler verksamheter.

När jag söker på ordet information i hela seminarieprogrammet får jag färre än 10 träffar. Uppenbarligen är information och informationshantering något som inte behöver uppmärksammas speciellt för att lyckas med de utmaningar som den offentliga sektorn har. När jag läser programmet inser jag att det räcker med lite nya arbetssätt och digitalisering, innovativt tänkande kryddad med lite AI. Vi kan sladda förbi frågan om information och informationshanteringen. De går ju att automatisera.

Bara några klick bort kan man i nyhetsrapporteringen återkommande läsa om mindre goda exempel från offentlig sektor; känslig information hackas fram ur säkerhetshål i centrala IT-system, viktiga dokument ligger i väntrum eller bortglömda i flyttlådor, chefer diarieför inte viktiga beslut, sönderstressad personal försöker förgäves utföra sitt arbete i IT-system som inte fungerar.

Många mindre goda exempel är ett resultat av undermålig informationshantering. Det kan handla om verksamheter som inte känner till de lagar och regler som gäller, som inte har bra interna instruktioner och rutiner eller som har IT-system som inte fungerar bra. Det kan handla om anställda som inte vet vad som gäller eller som inte får gehör för sin frustration när de inte får saker och ting att fungera. Det kan handla om verksamheter som inte har strukturer, processer och IT för att kunna fungera effektivt i kärnverksamheten, trots att det finns gott om resurser att kartlägga var alla personuppgifter finns eller diarieföra alla allmänna handlingar. Listan kan göra lång. Mycket lång.

När verksamheten inte fungerar, när det finns kvalitetsbrister, handlar det ofta om bristande informationshantering, om information som inte finns, finns på fel ställe, är ofullständig, bortglömd, icke sökbar, inte förstådd eller förstörd (trots att den behövs).

Inte fungerande informationshantering är, eller kan när som helst resultera i, en katastrof. Därför är det konstigt att systematisk proaktiv informationshantering som ser alla organisationens behov inte är vanligare.

Den 12-14 november kan du som befinner dig på Svenska mässan och vill prata information, informationshantering och kvalitet besöka oss i Dokumentinfos monter.

Läs konferensprogrammet här