Ytterligare krav

Osäkra på förmåga till regelefterlevnad
12 maj 2019

Integritetsfrågor – stressen efter GDPR hänger kvar

//
Kommentarer0

IDG rapporterar om fortsatt fokus på regler som handlar om personlig integritets. GDPR var bara början. Nu kommer ett antal nya datalagar som inte slår lika brett som dataskyddsförordningen – men påverkar olika branscher på olika sätt. En ny undersökning visar att en majoritet inte känner sig säkra på att de lever upp till alla krav.

– Organisationer som lagt all kraft på att kunna följa EU:s GDPR-regler behöver nu också svara upp mot ytterligare krav, som kan inverka både på kortsiktig och långsiktig strategi. Det här är särskilt viktigt då både lagstiftare och kunder har gjort det klart att det inte längre finns någon ”smekmånad” för organisationer att få ordning på sina integritetsfrågor, säger Brian Lee, analytiker på Gartner.

Läs artikeln här