Avslutat ärende

Alllmän handling
12 maj 2019

Intern handling allmän

//
Kommentarer0

Dagens juridik refererar en dom från Kammarrätten i Sundsvall som ger en man som överklagat rätt i ett fall. Han ansökte vid två tillfällen hos Falu kommun om att få ta del av drygt 65 stycken e-postmeddelanden mellan olika befattningshavare inom kommunen.

Kammarrätten framhåller att det visserligen är ett internt meddelande inom kommunstyrelsen, men att det hänför sig till ett avslutat ärende och att meddelandet därför är allmän handling.

Domstolen anser därför att det är fråga om en allmän handling, och konstaterar samtidigt att det inte kan antas att någon enskild person eller närstående till enskild kan lida men om uppgift i meddelandet röjs.

Läs artikeln här