Verksamheten ska få bra förutsättningar att leverera information

"Visma har allt som krävs för att vara en helhetsleverantör"
22 jan 2019

Intervju med en av leverantörerna på SKL Kommentus ramavtal

//
Kommentarer0

Dokumentinfo fick möjlighet att ställa några frågor till en representant för av leverantörerna på ramavtalet, Erika Berggren som säljchef på Visma.

Dokumentinfo: Grattis till avtalet, vad kommer de som använder ramavtalet att kunna köpa från er?

Erika: SKL vill med detta ramavtal tillhandahålla ett förenklat och gemensamt förfarande för kommuner, landsting och regioner att införa, förvalta och utveckla e-arkiv. Ramavtalet är uppdelat i tre delar och Visma tillsammans med Dokumentinfo finns tillgängliga på samtliga tre områden. De tre områden som är aktuella är:

1. Anskaffningstjänster, vars primära målgrupp är upphandlande myndighet (UM) som ännu har kvar att inleda sitt arbete med elektronisk arkivering och behöver kartlägga förutsättningar och behov
2. E-arkivlösning med tillhörande tjänster, vars primära målgrupp är UM som genomfört inledande och förberedande arbeten och är redo att börja arkivera elektroniskt
3. E-arkivtjänster, vars primära målgrupp är UM som har ett e-arkiv på plats och vill få ökat stöd i arbetet med att överföra information från verksamhetssystemen till e-arkivet.
Inom område två (2) så har Visma möjlighet att erbjuda tjänstebaserade och/eller lokalt installerade lösningar för mellanarkiv och slutarkiv i form av Vismas egen lösning Ciceron E-arkiv.

Dokumentinfo: Tror du att detta ramavtal kommer att innebära många nya e-arkiv i kommuner och landsting/regioner?

Erika: Ja definitivt. Det arbete som SKI har gjort och gör underlättar väsentligt för kommuner och landsting/regioner att få en enklare resa i att både få rätt kompetens inom som stöd innan, under och efter ett införande och kunna anskaffa en lösning som är kvalitetssäkrad och funktionell.

Dokumentinfo: Varför blev ni en av leverantörerna på SKLs ramavtal, tror du?

Erika: Visma har sedan lång tid tillbaka arbetat med offentlig sektor och har allt som krävs för att vara en helhetsleverantör av denna typ av lösning. Förutom att man behöver ett system för att lagra information, så behöver vi som leverantör även kompetens och lösningar inom integration och säkerhet, vilket vi utvecklar, supporterar och levererar inom vårt Ciceron-koncept. I vårt samarbete med Dokumentinfo förstärker vi även vårt gemensamma erbjudande i ”mjuka frågor”, såsom hur man på bästa sätt ska ta hand om sitt analoga arkiv, hur det analoga arkivet hänger ihop med en etablering av ett e-arkiv och vad man behöver tänka på när originalet i allt större utsträckning inte längre är ett papper utan en fil i någon form.

Dokumentinfo: Vilka frågor är viktigast att tänka på om man ska investera i en e-arkivlösning?

Erika: Vår rekommendation är att man som ansvarig för ett införande både tänker på e-arkivet som sådant, men även hur verksamheten ska få bra förutsättningar för att kunna leverera sin information till e-arkivet på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.
Om det blir för svårt, för dyrt eller för ineffektivt att leverera information eller om man efter att ha levererat information inte längre har rätt åtkomst till informationen, kanske intresset (från verksamheten) för att leverera informationen minskar eller helt dör. Står det nya e-arkivet tomt, så har man inte gjort en bra investering, eftersom ett tomt e-arkiv är ett ointressant e-arkiv.