Trafikverket om öppna data

Lyssna mer på konferensen Dokumentinfo FOKUS: PSI och öppna data
22 feb 2018

Intervju med Lars-Olof Hjärp, förvaltningsledare och tjänsteförvaltare på Trafikverket

/
Postad av
/
Kommentarer0
  •  Berätta om din roll som förvaltningsledare på Trafikverket

I min roll som förvaltningsledare förvaltar jag ett antal komponenter (IT system och arbetsrutiner) som vi behöver för att tillhandahålla information/data externa från trafikverket. Utöver min roll som förvaltningsledare så har jag också en roll som vi kallar för tjänsteförvaltare vilket innebär att man tar ansvar för att förvalta och vidareutveckla en tjänst så att den fyller det behov som våra kunder av tjänsten har. Rollen tjänsteförvaltare är ganska ny på verket så jag försöker nu hitta min väg in i den rollen. Att jobba med ett tjänsteperspektiv är en del i vår strävan att börja jobba mera med ett utifrån och in perspektiv. De tjänster jag jobbar med är vår tjänst för öppna data och en liknande tjänst som vi har för tågoperatörer men i den tjänsten har vi bara information som får hanteras av den specifika kundgruppen. Däremot så finns ju samma behovsbild av support etc hos dem.

  • Ni har arbetat ett tag med öppna data inom Trafikverket, varför tycker du att man bör arbeta med öppna data i en offentlig förvaltning?

 Information är ju en tillgång precis som en väg eller någon annan anläggning som vi tillhandahåller. Informationen är ju även den producerad med hjälp av skattemedel, så om denna tillgång kan fylla behov i samhället så är det självklart att man ska kunna ta del av den.

Det kan ju också öka transparensen och förtroendet för den offentliga verksamheten. Naturligtvis måste man ju ta hänsyn till GDPR och andra lagar som styr vad vi kan göra och på senare tid så har det blivit mycket fokus på säkerhet och det tenderar att vara hämmande för oss som jobbar med öppna data. Det gäller att vi har kontroll på informationen och att vi har arbetssätt som gör att vi inte gör misstag och tillhandahåller fel information.

  • Ni arbetar med öppna data ur ett tjänsteperspektiv, vad innebär det?

 Tanken med tjänst är att man fokuserar på vilket ”värde” vår leverans ska skapa för den som använder tjänsten. ”Tjänst ger resultat som skapar värde för någon”.

Alternativ till detta är att man publicerar ut data och är nöjd när man har gjort det oavsett om någon skapar värde av informationen eller inte. Det är ju slöseri med resurser, så vi måste ju se till att vi får datat/informationen i ”arbete” genom att minska hinder för användning, genom att tillhandahålla dokumentation, support, forum, standarder, lättanvända API:er etc. Det handlar också om att skapa relationer till någon nivå med de kunder vi har. Det kan vara komplext eftersom kunder till öppna data kan vara allt från Google till en liten startup som har betydligt mindre resurser.

  • Hur kan man nå ut med sin öppna data, så att användarna ”hittar” den?

Steg ett är ju att man har ordning på sitt data internt, att man har metadata på plats och förstås tillgängligt digitalt. Sedan måste man i sin egen organisation få till ett bra ansikte utåt (webbplats) så att när/om kunderna kommer till oss, hittar det vi kan erbjuda. När man gjort det ska man ju se till att finnas med på portaler som ”öppnadata.se” m.fl. Vilket i sin tur innebär att man måste följa standarder för metadatahantering inom öppna dataområdet d.v.s DCAT-AP.

Sedan tycker jag det är bra att vara med på Hackatons av olika slag och som ex så är vi med i Trafiklab som är en portal och ett tillhörande Community som samtrafiken driver för att främja resande med kollektivtrafiken. På Facebook finns det grupper man kan vara med i.

Vi har själva i dag inte gjort allt detta, tex så har vi inte fått till så att vi följer DCAT-AP vilket i sin tur innebär att vi inte finns med på öppnadata.se. Men vi har det som en aktivitet högt på priolistan.

  • Vilka utmaningar ser du i arbetet med öppna data?

Det är nog just det här att få igång någon form av win- win situation d.v.s. att den som delar med sig av datat (som ex Trafikverket) ser att det finns en vinst med att jobba med öppna data alltså att man får nått tillbaka, tex att marknadskrafter tar över uppgifter och skapar tjänster som också bidrar till att Trafikverket når sina transportpolitiska mål: Att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.