Bristande rutiner

hantering av allmänna handlingar
7 jan 2019

JK kritik mot Umeå kommun

//
Kommentarer0

Sveriges Radio rapporterar att JK kritiserar Umeå kommun för att bryta mot repressalieförbudet. JK kritiserar också kommunen för att ha brustit när det gäller utlämnande av allmänna handlingar och gallring av e-postloggar.

Läs hela notisen här