Beslut om utlämnande

Begäran om radering av personuppgifter
5 aug 2019

JK kritiserar Linnéuniversitetet

//
Kommentarer0

Justitiekanslern (JK) riktar kritik mot Linnéuniversitetet för brister i handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar. JK gör även uttalanden om Linnéuniversitetets handläggning av en begäran om radering eller utplåning av personuppgifter.

Universitetet får kritik för att inte på nytt fattat ett beslut, efter att ett överklagat beslut undanröjts och återförvisats till myndigheten av Kammarrätten. En del av universitetets rutiner följer inte dessutom inte gällande lag

Läs JKs beslut här