Yttrandefrihet

Sekretess
16 feb 2020

JO-ärende om repressalie mot anställd vid Försvarsmakten

//
Kommentarer0
/

JO har beslutat i ett ärende om en försvarsanställd har utsatts för repressalie av sin arbetsgivare för inlägg i sociala medier. I ärendet rekommenderar JO att Försvarsmaktens regler tydliggörs. Myndigheten får också kritik för långsam handläggning av en begäran om utlämnande av allmän handling.

När det inte finns regler om sekretess som hindrar har anställda vid Försvarsmakten, precis som alla andra, rätt att framföra sina åsikter och delta i den allmänna debatten. ChefsJO konstaterar i beslutet att Försvarsmakten har vidtagit vissa åtgärder som typiskt sett inte är tillåtna enligt regleringen om förbud mot repressalier, men att utredningen inte visar att det dessa åtgärder i det här fallet är otillåtna repressalier.

Läs JOs beslut sin helhet här