Lämnat ut uppgifter på telefon

Samtycken ska inte vara generella
16 feb 2020

JO-kritik mot vårdcentral för att inte ha kontrollerat samtycke

//
Kommentarer0

En anställd vid en vårdcentral har via telefon lämnat ut uppgifter till en socialsekreterare vid en kommun. Socialsekreteraren har muntligt uppgivit att personen uppgifterna handlar om har lämnat samtycke till detta. JO kritiserar vårdgivaren för att inte ha kontrollerat samtycket noga.

Vidare anser chefsJO att det dokumenterade samtycket i detta fall getts ett så generellt innehåll att den enskilde svårligen kunde få information om – och överblicka – omfattningen och konsekvenserna av medgivandet.

Läs JOs beslut här