Återkommande brister i

Hanteringen av allmänna handlingar
16 apr 2019

JO kritiserar återigen Utrikesdepartementet för långsamt utlämnande

//
Kommentarer0

JO konstaterar i beslutet att hanteringen av journalistens begäran om utlämnade av allmänna handlingar uppvisar brister som motsvarar de som kommit fram vid tidigare granskningar och kritiserar Utrikesdepartementet för handläggningen.

Utrikesdepartementet har påbörjat en översyn av sin hantering av framställningar om att ta del av allmänna handlingar. JO uppmanar Utrikesdepartementet att senast den 1 oktober 2019 redovisa till JO vilka åtgärder som vidtagits dittills och vilka ytterligare åtgärder som planeras.

Läs  JOs beslut här